Skip Nav
 Zhengcong Yin
Zhengcong Yin
Phone:
(979) 845-7141
Email:
yinzhengcong@tamu.edu
Office:
CSA 305F
Address:

Department of Geography
Texas A&M University
3147 TAMU
College Station, Texas 77843-3147Zhengcong Yin

Ph.D. Student

Additional Information

Advisor: Dr. Dan Goldberg
Geosciences TAMU Logo

Aggies can change the world. Geoscientists lead the way.